Sanningen kring bikerkulturens brödraskap!

oneforall1gif

Anmärkning

I texten används systematiskt ordet brödraskap för att allt annat skulle upplevas för mycket då det skulle förutsätta flera olika benämningar varje gång ordet brödraskap skulle omnämnas.

Det finns självklart även ett lika utvecklat systerskap i kvinnoklubbarna och ett syster-/brödraskap mellan medlemmarna i mixklubbarna.

Det inre brödraskapet, brödraskapet inom en klubb!

Bikerkulturen är dess brödraskap och brödraskapet som bäst är oerhört mäktigt och stort. Större än själva livet och döden. Regler, heder och moral i all ära, men det är brödraskapet som är det sammanbindande kittet som får vuxna män att offra allt och villigt gå i döden för varandra.

Hemligheten och essensen bakom brödraskapet är allt man upplever ihop! Man reser genom livet tillsammans. En lång färd genom skiftande tider och landskap. Man stannar, gör strandhugg vid olika stationer. Ibland reparerar man eller bygger hoj tillsammans. Ibland renoverar man klubbkåken. Man går på olika mc-evenemang och fester ihop. Kör hejdlöst mycket hoj tillsammans, med allt vad därpå följer med mekaniska problem, väder-djävulskap, olyckor m.m. Upplever razzior, kontroller och rena trakasserier från polismakten. Blir allmänt och specifikt påhoppad och utpekad i media. Super ihop. Stundom måttligt och gemytligt med mycket garv, munhuggande och skitsnack. Ibland rena sjöslag. Drängfyllor. Super skallen i bitar. Andra gånger en enkel öl och korv i kvällsskymningen.

Man fightas mot andra. Vaktar varandras rygg. Hjälper varandra flytta eller bygga på varandras hus. Hjälper varandra med vad än en broder behöver hjälp med. Pratar ut om alla möjliga livets problem och jävelskap. Kort sagt: Man lever ihop och gör resan tillsammans. Lever närmare än man och hustru. Delar fler all-varliga, livsförändrande upplevelser och allt detta gör att man växer ihop – Ingen är en och alla är allt!

Alla upplevelser man delat binder ihop starkare än några regler ensamma skulle kunna åstadkomma. Utan livet och upplevelserna, som formar och livger brödraskapet hade bikers kanske inte varit beredda att offra allt för varandra. Men För brödraskapet går man gladeligen i döden för varandra och genomlever och uthärdar alla former av förföljelser och trakasserier riktade mot klubben eller en själv. Och, detta är brödraskap när det är som sannast och bäst.

När det är större än och sträcker sig bortom själva livet och döden!

Det vidare brödraskapet

Medlemmarna är klubben och gör klubben. Ger den dess ansikte och karaktär. Varje klubb består av en mängd olika individer som gemensamt blandar och ger en unik giv. Alla dessa enskilda klubbar bildar sedan, i sin tur, det stora som kallas bikerkollektivet. Inom detta större brödraskap lever man och träffas ofta och ideligen över klubbgränserna. Besöker varandra och går på varandras evenemang. Trivs ihop, festar, tar en bägare eller en kopp kaffe och snackar skit. Kör korteger ihop. Träffas vid mc-verkstäder och affärer m.m. Det finns alltid en stark gemenskap och sammanhållning.

Är du ute på vägarna och hojen rasar långt hemifrån så slår du en pling till närmsta klubb och snart har du all hjälp du behöver. Med reservdelar och mekarhjälp eller transport av hojen till klubbstugan. Väl där ordnas käk, dusch och sängplats. Vill du bara hälsa på gör du det. Knackar på dörren och du är alltid välkommen. Behöver du en slaggplats så fixas det. All tid man tillbringar och allt man upplever över alla klubbgränser genom åren skapar äveninom det större bikerkollektivet en mycket stark gemenskap och utgör själva grunden för det större och vidare brödraskapet inom bikerkulturen.

Man binds ihop av ett gemensamt intresse och gemensamma värderingar. Man lever samma liv inom samma kultur. Brödraskapet är känslan av att vara bland sina egna. Sin egen typ av människor. Människor som accepterar en för vem man är, vad man är och som man är.

Detta är de unika ingredienser som är brödraskapets innersta essens och utgör stoffet som får människor att fortsätta vara bikers trots alla påhopp och förföljelser. För du kommer alltid att ha mer att vinna än att förlora på att vara en del av bikerkulturen, vilket är grunden till att bikers uthärdar och genomlever allehanda förföljelser och trakasserier!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin