Sanningen om En-procentsbegreppet – 1-%

onepercenter

En-procentsbegreppet (1 %)

Historisk Bakgrund

Det finns olika definitioner av ”en-procents begreppet”. Den första handlar om ett tumult i Hollister, USA, 1947. I korta drag spårade en bikerfest ur och ett antal individer orsakade kaos och upplopp. AMA (American Motorcycle Association) har då tillskrivits ett uttalande om att 99 % av alla motorcyklister var laglydiga och skötsamma samhällsmedborgare. Rent logiskt innebar detta att den återstående en procenten inte var laglydiga eller skötsamma. Därav det historiska ursprunget till outlaw och enprocentsbegreppet.

Artikelbakgrund

Det finns ett knippe personer som antingen själv kallar sig, eller som av andra kallas, experter på mc-kulturen. En del är journalister, en del författare och de flesta är poliser. En sak har alla dessa individer gemensamt. De vantolkar en främmande kulturs symboler och begrepp. De gör sig till tolk över begrepp de saknar ens den ringast insikt ikring. Det är därför hög tid för mc-kulturen att ta tillbaks tolkningsrätten till sin egen kultur, dess drivkrafter, mekanismer och symboler.

När polismyndigheterna kapitalt misslyckats med att leda i bevis att mc-klubbarna är kriminella organisationer har de alltmer ändrat taktik och istället försökt kriminalisera olika mc-klubbar utefter bärandet av 1-% märket. Polisen går så långt att de menar att märket i sig skulle bevisa att klubben är en kriminell organisation och/eller att klubbarna som bär märket ställer sig utanför samhället eller över lagarna. Låt mig börja med att en gång för alla slå fast så ingen svävar i tvivelsmål: 1 %-märket har ingenting med kriminalitet att göra! Ingen mc-klubb har heller någonsin sagt att de ställer sig utanför samhället eller över lagarna. Det är lögn och det är en praktisk omöjlighet vilket alla torde förstå som ägnat ämnet en djupare tanke!

För att kunna ge märkets innebörd en ordentlig genomlysning väljer jag att dela upp förklaringen av märkets betydelse i två delar: Livsstil och moral.

Ett liv – Ett levnadssätt – Ett sätt att vara!

Enprocent-märket har ingen allmänt fastställd definition varför också varje förklaring blir en personlig tolkning av märkets innebörd. En innebörd som aldrig fullt ut kan förklaras för den oinvigde. ”If i had to explan it –
you wouldn´t understand it”
!

Inte desto mindre är andemeningen av märkets betydelse mer eller mindre densamma bland bärarna. De vet innebörden.

One-percent. Oavsett om uttrycket avser en person eller en klubb handlar enprocentsbegreppet om ett sätt att vara och förhålla sig till livet. En livsstil där man väljer att sätta motorcykeln i centrum av sitt liv och låter livet centrera kring hojen.

One-percenters är personer och klubbar som tagit bikerlivet ytterligare ett steg. De har gjort hojen och livet kring hojen till hela sitt liv. De kan vara med i en klubb eller inte. Det är inte det avgörande. Det avgörande kan istället sägas vara garageporten.

En del stänger garageporten efter en körtur och glömmer hojen till det är dags för nästa körtur. En en-procentare stänger också garageporten om sin käraste men det slutar aldrig där. De äter, sover och skiter också motorcykel. Allt de gör kretsar kring och genomsyras av motorcykeln och bikerlivet. Bikerlivet är en del av dem själva. Det är deras liv, moral och själva personlighet.

Motorcykeln är den axel, det centrum kring vilket allt roterar i 1-%-världen. Att köra hoj så snart möjligheten ges och leva bikerlivet är allt eller närmast allt! 1 %-livet ”is to live the only possible life”! Ett sätt att leva. Det enda sättet att leva!

Ska man förklara begreppet med bara ett enda ord skulle jag säga: Hängivelse! Total hängivelse!

Moralen

En person som bär 1%-märket är en person du kan lita på. Han är en man som står vid sitt ord, håller vad han lovar och gör det han sagt. En en-procentare är ovillkorligt lojal mot sin klubb och sina brödrar. Igenom livets alla skeenden och skiften hjälper, försvarar och står han upp för sina brödrar. Han ger utan att fråga eller tänka och får tillbaka på samma sätt. Med andra ord är en en-procentare en hängiven, rättskaffens och hederlig man!

En-procentbegreppets sanna innebörd

Låt mig ge er ett exempel på enprocentsbegreppets sanna innebörd. Jag ska berätta väldigt kort och översiktligt om ett ärende där Payback Sverige samarbetade med en äkta en-procentare i ett arbetsrättsligt fall. Polisen kontaktade och utövade påtryckningar på ett företag som i sin tur tryckte på en underleverantör och därigenom såg till att en man fick sparken från sitt arbete. Ute-slutande på grund av sin tillhörighet till en mc-klubb samt till en-procentmiljön.

Vi utformade tillsammans en strategi hur vi skulle förfara i ärendet. Personen erbjöds först 6 månaders avgångsvederlag och tackade nej. Budet höjdes då till 12 månader men mannen tackade ändå nej. Arbetsgivaren höjde därefter budet till 24 månaders full lön och mannen tackade ännu en gång nej. Till saken hör att då mannen var välavlönad tackade han nej till cirka 1 miljoner kronor kontant genom att vägra att ta emot avgångsvederlaget. Mannen skulle även på grund av sina arbetskvalifikationer direkt kunnat erhålla ett nytt arbete och därmed stått där med en mycket stor summa pengar i handen och likväl haft ett arbete.

Vid samtal oss emellan förklarade han att han är ensamstående och kan bo på klubben och käka knäckebröd. Han säger att han tänker inte ge sig och att han gör det inte för sin egen person utan för att det är mycket viktigt för kulturen att inte ge efter i sådana här fall och bara tänka på sin egen person. Får polisen igenom detta och han accepterar avgångsvederlaget samt går med på att inte driva ärendet så ser polisen att det är en framkomlig väg vilket då kommer att drabba många fler bikers inom en-procentsmiljön framöver. Sätter han däremot ner foten och inte låter sig köpas står han upp för kulturen och för livsstilen och visar myndigheterna att det här accepterar vi inte utan strid i varje, enskilt fall.

Det går några dagar och därefter ringer företaget upp mannen och säger att han är välkommen tillbaka till arbetet!

Mannen bortsåg således helt från sin egen persons bästa och valde att istället stå upp för sitt och för alla andra bikers inom en-procentmiljöns liv, kultur och livsstil. Det är den sanna andan och essensen av 1 %-andan – att alltid stå upp för sina brödrar! Det är hängivelse i dess renaste form!

Världens mest kända biker, Sonny Barger, sammanfattade sin egen personliga syn på begreppet One-percenter i sin bok Let´s Ride enligt följande: We consider one-percenters clubs elite organizations, where memberships isn´t open for anyone. Membership requires extreme dedication. When you become a member of a one-percenter club, the club becomes your life. It becomes your family – your parents, your brothers and sisters, your wife and your children. When you become a member of a one-percenter club you have dedicated your life to that club. As far as Ì`m concerned, extreme dedication is what separate one-percenter clubs from other types of clubs.

Sammanfattning

En 1-% klubb är således ingenting annat än en livsstilsklubb där medlemmarna har gjort livet med och kring hojen till en livsstil. En klubb där medlemmarna obrottsligt lojalt ställer upp för varandra i alla lägen. Att vara en en-procentklubb har ingenting med kriminalitet att göra. Ingenting kunde vara felaktigare.

1 %-märket handlar om hängivenhet till bikerkulturen, till hojen, till klubben, brödrarna, till bikerkulturens moral- och heders-begrepp samt till kulturen och livsstilen!

Enprocentkulturen handlar om att man väljer att leva ett liv dedikerat till bikerkulturen. Det är ett liv. Det är ett levnadssätt. Det är en övertygelse – Det är ett sätt att vara!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin