Kommenterat svar från SMC angående diskrimineringen av SBM-klubbar!

smcsvar2smc2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föredömligt snabbt svar från SMC på Paybacks frågeställningar!

SMC och ordförande, polisman Stefan Dangardt besvarade föredömligt snabbt frågeställningarna från Payback Sverige.

Vi väljer att publicera brevet i sin helhet för att i artikelinlägget nedan fokusera på frågorna, svaren samt ge Paybacks syn på SMC:s svar.

Frågor, svar och kommentarer

1. Payback: Anser SMC, med anledning av SMC:s distriktsordförande uttalande att ”vi inte vill ha dylika klubbar här”, att SBM:s medlemsklubbar inte är välkomna som medlemmar i SMC?

SMC, ordförande, polisman Stefan Dangardt: Alla enskilda motorcyklister eller mc-klubbar som ansluter sig till SMC:s stadgar är välkomna i vår gemenskap.

Björn Jacobsson inleder med att han ”talar själv” i klubbhörnan, men han skriver ju också under som distriktsordförande. De åsikter han framför måste anses som hans privata.

Payback kommentar: Dangardts svar på frågan är slingrande och undanglidande och underlåter att besvara den huvudsakliga frågeställningen huruvida SBM:s medlemsklubbar är välkomna som medlemmar.

Björn Jacbssons skriver i sitt ursprungliga inlägg följande: I år har jag valt att själv tala i klubbhörnan. Jag är ju inte bara medlem i SMC utan även medlem i en klubb i distriktet. Dock väljer inte Jacobsson att skriva under med bara sitt namn. Inte heller väljer Jacobsson att skriva en reservation vilket är sedvanligt om personen skriver som privatperson. En sådan reservation brukar lyda något liknande: De åsikter som framförs i artikeln delas inte nödvändigtvis av …….. (organisationsnamn) utan utgör mina personliga åsikter.

En sådan reservation gör inte Jacobsson utan han undertecknar istället artikeln med namn och med titeln Ordförande SMC Kronoberg. Det råder därför ingen som helst tvekan om att svaret kommer från Jacobsson i rollen som ordförande.

SMC:s svar i detta fall är bara en bortförklaring och ett försök att slingra sig!

—————————————————————————————————-

2. Payback: Anser SMC fortfarande att Hells Angels MC och Bandidos MC är kriminella organisationer såsom SMC skrev i projektet Kvalitetssäkrad motorcyklist?

SMC, ordförande, polisman Stefan Dangardt: Texten du refererar till har ett par decennier på nacken, och mer exakt skrev SMC då om ”grupperingar”. Det är en akademisk fråga som stötts och blötts av jurister i vilken utsträckning en organisation kan vara kriminell. SMC har inte kompetens eller engagemang att försöka reda ut den frågan. I allt väsentligt är det individer som är kriminella, eller inte är det, eller kanske har varit kriminella. Sådana personer kan återfinnas i många organisationer och föreningar.

Payback kommentar: I dokumentet som frågan avser står följande: “MC-relaterad brottslighet förekommer ofta i press och media. De vanligast förekommande grupperingarna är Hells Angel och Bandidos, på senare tid även Brödraskapet. Dessa grupper har ett visst intresse av motorcyklar, dock är SMCs uppfattning att detta intresse kommer i andra hand, i första hand är de kriminella”…När nu det s k mc-kriget är över får kriminella grupperingar arbetsro och kan ägna sig åt att försörj sig d v s ägna sig åt kriminalitet och värva medlemmar.  

SMC skrev således mycket riktigt om grupperingar. Inget snack om det. Men, och det är ett stort men: De skrev om ”kriminella grupperingar” som i första hand är kriminella och som kan ägna ig åt att försörja sig d v s ägna sig åt kriminalitet som grupperingar.

Dangardt försöker gömma sig bakom ordmassor men kvar står det faktum att trots att SMC menar sig inte äga kompetens att reda ut frågan likväl tagit ställning och pekat ut klubbar som kriminella som försörjer sig på kriminalitet!

Läs dokumentet ifråga på: http://www.payback.name/wp-content/uploads/kvalite.jpg

—————————————————————————————————

3. Payback: Vad består SMC:s samverkan med Polismyndigheten i som framgår ur och pekas ut i Polisens strategidokumentStrategi mot 1 % MC-gäng och organiserad gängkriminalitet, A-483-3475/02. Med tanke på att SMC har valt en uppsatt polis att vara ordförande för organisationen samt att dokumentet sammanställdes av sex Polismyndigheter varav just Polismyndigheten i Dalarna där Dangardt är anställd var en av de sex polismyndigheterna, kan ju inte SMC möta några svårigheter i att besvara frågan eller få tillgång till information för att kunna besvara frågan.

SMC, ordförande, polisman Stefan Dangardt: Det dokument som refereras till i den här frågan är också mer än tio år gammalt. Det är inget konstigt att omvärlden, inklusive media och föreningslivet, samverkar med polisen för att minska brottslighet och öka trygghet. Det ligger i alla medborgares intresse. SMC:s bidrag består i att försöka få så många motorcyklister som möjligt att ansluta sig till SMC, som i sina stadgar tar klart avstånd från kriminalitet och droger.

Ingen organisation har ensamrätt på att anse sig kränkt. SMC anser att Trafikverket, nu senast genom sin s.k. 30-punktslista kränker svenska motorcyklister, genom att föreslå åtgärder som ensidigt särbehandlar motorcyklismen negativt.

Payback kommentar: Bakom dimridån döljer sig suspekta ordval: Det är inte konstigt att omvärlden, inklusive media och föreningslivet, samverkar med polisen för att minska brottslighet och öka trygghet.

Att SMC skulle pekas ut som en med polisen samverkande part för att de i sina stadgar tar avstånd från vilka saker vara må är ju självklart inte korrekt. Rapporten vi pratar om är Strategi mot 1 % MC-gäng och organiserad gängkriminalitet, A-483-3475/02.

I en rapport avseende polisens strategi mot mc-klubbar pekas man inte ut av polisen som en sam-verkande part på grund av vad man har i sina stadgar utan det måste handla om ett mycket större samarbete av den karaktär som ligger dold i meningen som Dangardt skrev i svaret: samverkar med polisen för att minska brottslighet och öka tryggheten. Se även bild på: http://www.payback.name/?p=11587

Det är nu upp till var och en som enskilda personer eller mc-klubbar att själva ta ställning till framtida medlemskap i SMC utefter det material som föreligger såsom Jacobssons inlägg och även Dangardts svar. Dock är det ju inte första gången sådana ”missöden” eller ”misstag” inträffar kring SMC:
http://www.payback.name/?p=11587

Länk till artikel omkring Björn Jacobsson, ordförande för SMC Kronoberg, uttalande i medlemstidningen Kronobajken: http://www.payback.name/?p=16388

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin