Bikerklubbskoncept vinner mark! Hells Angels MC jämförs med Apple och Nike!

medgeneralize

Bikerklubbskoncept vinner mark!

I världen utanför polisavlönade journalister och polisens mediala brottsbekämpning vinner bikerkulturen hela tiden mark genom att bikers och bikerklubbarna faktiskt står för i samhället i övrigt utdöda ting såsom heder, ära, moral och lojalitet m.m. De har en synlig och tydlig kultur, fast struktur, rekryteringen bygger på kompetens och lojalitet. Medlemmarna är starka individer och medlemmarna är stolta över sitt varumärke såväl som sin tillhörighet.

Ett färskt exempel på detta är en artikel i EQAPITAL som är en mötesplats för noterade företagsnyheter.

I artikeln: Kan vi lära oss av Hells Angels? drar redaktionen direkta paralleller mellan Hells Angels MC, Apple och Nike.

Fyra viktiga punkter

Under fyra rubriker förtydligar redaktionen sitt tänk om varumärkets betydelse och uppbyggnad.

1. Tydlig Kultur

2. Rekrytering

3. Attrahera individualister

4. Använd symboler

Vad säger då artikeln?

Eqapital anser att ett starkt varumärke kan byggas genom att man börjar inifrån och struntar i omgivningen. Tydliga regler och en anarkistisk organisation som går egna vägar skapar stolthet hos personalen.

En lång rekryteringsprocess medför att rekryterna testas ordentligt. Alla måste stå bakom nya utmaningar och nykomlingar får lära sig från början att antingen accepterar de hela konceptet, all-in, eller får de söka sig någon annanstans.

I stora företag arbetar viljestarka individualister. Sådana företag utgör en plattform för tänkande människor som vägrar förlora sin identitet.

Visar symbolerna. I Nike såväl som i Hells Angels MC vill man visa symbolerna och medarbetarna/medlemmarna är stolta över historien, statusen och tillhörigheten.

Länk till artikeln:
http://www.eqapital.se/Innovation/32832_Hells_Angels_och_kultur

Länk till originalartikeln – Business lessons from the Hells Angels:
http://www.fastcodesign.com/3036992/5-business-lessons-from-the-hells-angels

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin