• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Arbetet för bikers rättigheter får betydligt större tyngd och trovärdighet genom artikel i Dagens Juridik!

Arbetet för bikers rättigheter får betydligt större tyngd och trovärdighet genom artikel i Dagens Juridik!

Dagens Juridik skriver idag om förra veckans JO-beslut

Den mycket ansedda och välrenommerade tidningen Dagens Juridik skriver idag om det JO-fall från förra veckan där JO utdelade kritik mot Polisen för att de utan lagstöd gått in på privat klubbmark och omhändertagit två klubbmedlemmar enligt LOB.

Artikeln ger betydligt större tyngd åt arbetet för bikers rättigheter!

Att en så tung, viktig och ansedd media som Dagens Juridik tar upp JO-ärendet ger självklart också Payback Sveriges arbete (juridiskt ombud i JO-ärendet) för bikerkulturen en betydligt tyngre vikt i förhållande till politiker, beslutsfattare och olika juridiska aktörer såsom JO, JK och domstolsväsendet. För de läser alla Dagens Juridik som är överlägset marknadsledande vad gäller alla former av juridiska publikationer!

Och, framförallt visar de alla dessa läsare som publikationen har att bikers har rätt och att klubbarna faktiskt utsätts för övergrepp i ett juridiskt ärende som är så rättsligt viktigt att Dagens Juridik väljer att skildra ärendet! Det är således ett viktigt steg framåt för arbetet för bikers och bikers rättigheter!

JO-ärendet

Klubben hade mycket föredömligt filmat händelsen och där framgår dels att de frågar polisen om de är misstänkta för brott vilket polisen svarar nekande på varefter de ber polisen avlägsna sig från den privatägda marken.

Av samtalet framgår även tydligt att de två medlemmarna talar tydligt och därför inte kan vara så berusade att de inte kan ta vara på sig själv.

Ur ärendet framgår tydligt hur viktigt det är att filma och dokumentera varje möte med ordningsmakten så att underlag finns och att bedömningar inte bara ska ske utefter ord mot ord. För då förlorar alltid bikers gentemot myndigheter.

All heder åt klubben för föredömlig dokumentation!

All heder åt klubben för att de dels anmälde händelsen och än mer för att de på ett förträffligt sätt genom förstklassig dokumentation möjliggjort att vinna ärendet! För endast tillsammans, Payback och klubbarna, kan vi vinna kampen för att återställa våra rättigheter!

Artikeln i Dagens Juridik: http://www.dagensjuridik.se/2017/02/framstar-som-klart-att-polisernas-uppgifter-inte-stammer-film-avslojar-ingripande

JO-ärendet: http://www.payback.name/annu-en-viktig-jo-seger-for-en-mc-klubb-payback-och-bikerkulturen/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin