• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Allvarligt när journalister inte ens kan förstå en enkel text eller skilja bokstäver från varandra!

Allvarligt när journalister inte ens kan förstå en enkel text eller skilja bokstäver från varandra!

 payback_Support12_v3

Absurda och påhittade påståenden från GP, Per Sydvik och Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet

GP:s reporter Per Sydvik  låter aldrig ett tillfälle slinka ur näven när det gäller att försöka misstänkliggöra mc-klubbar för suspekt verksamhet. När en medlem från Red Devils MC inköpte en båt  fylldes genast spalterna i Göteborgstidningarna med de mest befängda påståenden.

Påståendena bestod bland annat av att Hells Angels MC skulle ha båten till klubblokal; att båten skulle användas som svartklubb då krogarna stänger på helgkvällarna m.m. Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet och dess chef Bengt-Olof Berggren fick som vanligt rikligt mediautrymme för att bre ut sig med lika svävande som osanna påståenden.

Alltihop fick sin final nyligen när Sydvik fick till en, till och med utefter sina begränsade journalistiska kvalitéer, sällsynt usel artikel.

Vi ska titta på tre olika påståenden i artikeln och kommentera dem enskilt:

En klubblokal är ett ställe där brott planeras

En klubblokal är inte bara en symbol, utan ett ställe där det planeras brott och en bas för nyrekrytering, säger chefen för Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet, Bengt-Olof Berggren.

Endast en tidning utan någon form av journalistik ambition och en journalist som för länge sedan begravt alla former av granskande och undersökande ideal likaväl som krav på lägsta-kvalitet skulle någonsin sänka sig till en sådan låg nivå att han utan att överhuvudtaget ifrågasätta direkt förtal skulle publicera ett sådant uttalande. För vad bygger då Berggrens uttalande på och vad presenterar han för bevis att så skulle vara fallet? Inte ett enda dugg! Det är lögn! Det är förtal och det är kvalificerat skitsnack i avsikt att misstänkliggöra inte bara utpekad mc-klubb utan även alla andra ryggmärkesklubbar och därigenom underbygga stöd för polisen att igenom kommuner agera mot klubbarnas klubbhus. Häri ligger den stora faran i att acceptera denna form av skitsnack! Skitsnack som hade varit förtal om det avsett enskild person istället för ett kollektiv som en mc-klubb. Skitsnack som direkt fallit under Hets mot folkgrupp om subkulturer såsom bikerkulturen hade ägt ett sådant legalt skydd.

Sydvik skriver och Berggren berättar om lagbrott utan att ifrågasätta eller anmäla!

Vi undersöker för närvarande vilka motåtgärder som vi kan vidta, sa chefen Bengt-Olof Berggren när GP tidigt i våras skrev om båten… När stora Red Devils-skyltar i början av 2010 sattes upp på och runt huset började kommunens vräkningsinsatser, som lyckades efter drygt ett och ett halvt år.

Berggren berättar här om planer på att hindra en klubb från att etablera ett klubbhus på en båt. Han pratar vidare om ett begånget lagbrott i det att han medverkat och/eller ägt kännedom om en kommuns olaga agerande för att få en mc-klubb vräkt från sitt klubbhus. Såväl Berggren som Sydvik känner därvid till ett begånget brott vilket de därmed inte bara borde ifrågasätta och ställa de ansvariga till svars utan även medverka till att en brottsutredning kommer till stånd genom att anmäla de ansvariga för åtgärden. Att ingen av dessa så gör visar på deras personliga väldigt rymliga samveten för kommunala och polisära övergrepp såväl som deras egna alltför stora benägenhet för kriminellt handlande.

För att en kommun via polisära påtryckningar agerar för att en mc-klubb ska bli vräkt eller uppsagd är olagligt och därvid ett brott. Payback Sverige har flera gånger skrivit om och redogjort för detta faktum. Se vidare nedan länkade inlägg.

Allvarligt är när journalister saknar läskunnighet!

Det blir inget Hells Angels fäste vid Gullbergskajen… Hells Angels lägger ut båt på Blocket.

Allt fler av våra ungdomar går ut skolan utan att kunna förstå enklare texter eller kunna läsa. Ett faktum som redogjorts för under året. Än allvarligare är det när journalister på stora tidningar uppvisar samma problem. När de inte kan skilja på ord och ord trots att de inte ens stavas lika.

Red Devils MC och Hells Angels MC. Två skilda mc-klubbar såväl som två skilda ord. De ser för ögat helt olika ut. De stavas helt olika och de innehåller olika bokstäver. Att då en journalist inte kan skilja dessa två ord utan ser dem som ett och samma såtillvida att han anser det är okay att byta ut det ena emot det andra ordet kan ju knappast bero på något annat faktum än att personen saknar förmåga att tillgodogöra sig en enkel text varför han får räknas såsom icke läskunnig. Det förklarar ju dock en hel del av personens mediala förföljelse gentemot mc-klubbar då han i det fallet måste teckna ned de bokstäver rätt upp och ner som tillhandahålls av polisen då han inte själv behärskar läsningen och skrivandets konst utan får arbeta medelst skriftlig teckenhärmning.

För någon annan förklaring kan ju inte finnas för att skriva Hells Angels MC när det handlar om en enskild medlem i Red Devils MC som köpt en båt och senare säljer samma båt. Har för övrigt inte tanken slagit någon att en enskild medlem skulle kunna köpa en båt för eget bruk?

Sex graverande artiklar om Sydvik, Berggren, Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet, Smidebrant m.fl

Per Sydvik, GP och Bengt-Olof Berggren har tidigare varit inblandad i verksamhet tillsammans med både informatörer och polisen m.m. Vi lägger nedan ut sex olika länkar till läsning kring ett tidigare fall för att visa vilka sorters personer vi här har med att göra:

Hells Angels lägger ut sin båt på blocket:
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1845096-hells-angels-lagger-ut-sin-bat-pa-blocket

Karlstad Kommun och Polisgäng löper amok och struntar blankt i lagen:
http://www.payback.name/?p=10641

Om journalisten Per Sydvik, GP och Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet:

Informatören och Hanteraren:
http://www.payback.name/?p=4695

Om informatören och GP:s reporter Per Sydvik:
http://www.payback.name/?p=4734

Del 1 i artikelserien om ”Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet”
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-1-440190

Del 2 i artikelserien om ”Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet”
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-2-443094

Del 3 i artikelserien om ”Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet”
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-3-446522

Del 4 i artikelserien kring Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet”
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-4-447301

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin