• Hemsida
  • >
  • Payback Norge
  • >
  • Vi lägger ner Swedish Bike Meet så polisen får som de vill, säger Chappendelägare!

Vi lägger ner Swedish Bike Meet så polisen får som de vill, säger Chappendelägare!

Till Minne av Swedish Bike Meet läggs ned så polisen får som den vill!

Alf Erlandsson, delägare till High Chaparral-anläggningen, säger till Sveriges Radios reporter att det blir ingen mer mc-träff på Chappen: Ja det är bara att sluta upp med den så polisen får som de vill!

Bakgrunden till nedläggningen

Bakgrunden är den massiva polisövervakningen och självklart även de närmst totalomfattande kontrollerna av person och fordon som genomfördes vid årets ”Till Minne av Swedish Bike Meet”. I det länkade reportaget förekommer uppgiften att besöksantalet halverades vilket är en felaktighet. Besöksantalet uppgick under 2011 till 5 000 besökare och stannade under 2012 vid 1 500- 1 600 besökare vilket utgör en tredjedel.

Payback har tidigare skrivit en uttömmande artikel om inkomstbortfallet, om polisnotan samt den skattesubventionerade verkliga kostnaden för polisbevakningen 40 miljoner kronor varför vi nu bara länkar till artikeln nedan. Och, visst har Erlandsson rätt i sak då Polisen redan en gång tidigare lyckats få träffen nedlagd på grund av polisnotan för bevakning. Ett faktum som gör att Polismyndigheten inte kunde sväva i tvivelsmål om verkan av den massiva polisbevakningen och kostnaden därför varför Polisen självklart haft som enda och uteslutande avsikt att lägga ned träffen för gott!

Polisens bevakning och kontroller kommer att JO-anmälas!

Polisinsatsen kommer även att föranleda en JO-anmälan avseende de systemtiska kontrollerna och de oproprtionerligt stora polisövervakningen som klart strider mot behovs- och proportionalitetsprincipen i polislagen. Anmälan är i princip färdigställd men inväntar förannonserade händelseanmälningar från utsatta personer.

All heder och respekt till Alf Erlandsson!

Payback Sverige tackar Alf Erlandsson för att rakryggat våga stå upp för anledningen till träffens nedläggelse och för att klart och tydligt tala om för alla lysnnare att det är polisens fel att träffen läggs ned och att Polisen gjort allt i sin makt för att stänga ner träffen! Mycket väl talat, Alf, utan det minsta hymmlande och hycklande som brukar känneteckna alla personer som ska uttala sig när polisen gjort uppenbara fel! All heder och respekt!

Ord till världens lataste och mest inkompetenta polis!

Payback Sverige vill bara säga att det är för jävligt rent ut sagt att Polisen har fått frikort att låta ändamålen helga vilka medel som helst när det gäller snart allting mc-relaterat! Det är en skam för Sverige att ha denna, som GW Perrson, uttryckt det – lataste och mest inkompetenta poliskår som finns i världen!! Och, det bevisar bara ännu en gång, som även framgår ur den länkade artikeln om polismyndigheternas olika olaga hot- och påverkansmetoder att Polisen använder bevakningskostnaderna som ett medel att få olika aktörer att tvingas krypa till korset och rätta sig efter Polismyndighetens vilja! Återigen, börja lös brott då ni har de lägsta personuppklarningsprocenten på 17 år trots den största polisstyrkan och de i pengar räknat överlägset mesta resurserna ekonomiskt till ert förfogande! Och, med att lösa brott menar vi då att tillse att brott blir uppklarade, utreds och lämnas till åklagaren för åtal och inte att trakassera och kontrollera bikers i otid!

Länk till artikel om nedläggningen av Swedish Bike Meet!
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5218354

Kostnaden för Polisinsatsen på Chappen över 40 miljoner kronor:
http://www.payback.name/?p=6693

Samlad vittnesbörd om polisens olaga hot och otillåtna påverkan:
http://www.payback.name/?p=7155

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin