Veckouppdatering och uppmaning rörande JO-fallen!

Då vi under Juni månad framförallt kommer att arbeta med de för bikerkulturen viktiga JO-ärendena publicerar vi veckovis uppdateringar över utvecklingen i de för tillfället fyra aktuella ärendena. Flera andra ärenden avvaktar dokumentation för att kunna skrivas och insändas.

Jämtlandsärendet

Svaret på Polismyndighetens yttrande i den JO-utredning som berör systematisk trakassering och ofredande av en enskild klubbmedlem och hans kvinna är nu färdigskriven. Polismyndighetens svar avsåg 54 sidor som bemöts på 17 sidor. Det som återstår före inskickandet är två bilagor som skall tillfogas.

Punisher MC:s julfest

Under tisdagen nåddes vi av beskedet att vår begäran om direkt återremittering av Polismyndighetens yttrande för besvarande av frågor inte vunnit gehör. Vi får därmed följa den vanliga ärendegången och svara på polismyndighetens mycket fantasirika historia och i samband med vårt svar i sin tur ännu en gång kräva att Polismyndigheten besvarar de frågor de nonchalerade och överhoppade i sitt yttrande. Svaret ska nu vara insänt senast den 27 juli.

Chappen-ärendet – Fler anmälningar, tack!

Under veckan som varit har vi dels fått meddelanden om att anmälningar inkommer från klubbar och dels fått material i form av bilder och filmer inskickade att använda i den kommande anmälan. Vi efterlyser dock fler anmälningar och material (filmer och bilder) från alla er enskilda bikers eller klubbar som var närvarande och utsattes för olaga kontroller. Ju mer material ju starkare anmälan. Och, ju starkare anmälan ju större chans att få gehör för vår sak – att polisen även här systematiskt utsatte bikers för olaga kontroller! Skicka ev kort och filmer till: paybackpeter@hushmail.com

Länk till anmälningsblankett inklusive obligatorisk fullmakt:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/Kombinerad-H%C3%A4ndelseanm%C3%A4lan-och-Fullmakt1.pdf

Kontroller av enskilda och klubbar

Vi har två anmälningar som berör kontroll och ofredande uteslutande på grund av västbärande av klubbmedlemmar och en annan från en enskild klubbmedlem som utsatts för en form av olaga id-kontroll. Bägge berör skånska klubbar. Fler anmälningar har annonserats ska inkomma rörande olaga kontroller. Vi efterlyser även här fler anmälningar som gör ärendet än större och starkare. Har ni utsatts för någon form av kontroll som enbart och uteslutande handlade om er klubbtillhörighet eller västbärande så skicka in anmälan till Payback Sverige inom det närmaste.

Stöd Payback! – Payback stödjer dig!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin