• Veckouppdatering och uppmaning rörande JO-fallen!

    Då vi under Juni månad framförallt kommer att arbeta med de för bikerkulturen viktiga JO-ärendena publicerar vi veckovis uppdateringar över utvecklingen i de för tillfället fyra aktuella ärendena. Flera andra ärenden avvaktar dokumentation för att kunna skrivas och insändas.