• Ur Bikerlagboken: Om polismans uppträdande

    Ovanstående filmsekvens, som för övrigt är under JO-utredning, är ett typexempel på hur polisanställda inte bör eller ska uppträda! Polismans uppträdande Sammanfattning En polisman i tjänst ska vid kontakter med allmän-heten uppträda på ett sätt som inger förtroende, visa behärskning samt agera så hänsynsfullt som möjligt.
  • Vad säger lagen om hur en polisman ska uppträda i tjänsten?

    Om Polismans uppträdande i tjänsten Sammanfattning En polisman i tjänst ska vid kontakter med allmänheten uppträda på ett sätt som inger förtroende, visa behärskning samt agera så hänsynsfullt som möjligt.
  • Polismans uppträdande

    Sammanfattning En polisman i tjänst ska vid kontakter med allmänheten uppträda på ett sätt som inger förtroende, visa behärskning samt agera så hänsynsfullt som möjligt. Rättsläge Hur en polisanställd ska uppträda i tjänsten regleras i Polisförordning (2014:1104), kapitel Skyldigheter i anställningen, under rubriken Kontakter med allmänheten. 10 § Anställda vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska i […]