Payback Sveriges allmänna råd vid mc-event och fester!

PayBack100x60ny2015.PDF

Payback Sveriges allmänna råd vid mc-event och fester!

Polisen har utan forskning och fakta bakom sig målat upp en bild av bikermiljön som kriminell miljö. Polisen har också en tro att de därför kan agera helt utan att äga lagstöd mot bikers vilket brukar arta sig i att polisen vid mc-event och fester genomför en olagliga masskontroller av besökare varför Payback därför väljer att informera om hur dessa trakasserier bör bemötas av de som utsätts.

För polisen äger ingen som helst laglig rätt att genomföra kontroller och än mindre masskontroller av bikers då sådana kontroller helt saknar lagstöd då de sker utan att konkreta misstankar vid varje enskild kontroll.

Råd och dåd!

1. Paybacks Jourtelefon  Alla medlemmar i Payback, såväl enskilda som klubbar, har erhållit välkomstbrev innehållande nummer till Paybacks jourtelefon bemannad av advokat. Mata in numret i mobilen så du alltid har numret redo vid behov. Vid kontroll ring numret och be advokaten prata direkt med polisens insatsledaren på plats så får polisen direkt redogöra för vilket lagstöd de anser sig ha för att genomföra en kontroll inför en advokat. Telefonjouren är öppen fredagar och lördagar mellan 19-02.

Se vidare artikel om Paybacks jourtelefon: www.payback.name/?p=17623

2. Fotografera och Filma polisen! Utse en person i varje grupp eller fordon som fotar och filmar hela kontrollförloppet. Alla har rätt att filma polisen oavsett vad polisen uppger! Polisen har dock inte rätt att vare sig filma eller fota dig oavsett om de använder sig av app, kroppsburna kameror, vanlig kamera eller mobil.

All fotografering från polisens sida utgör tvångsmedel såvida inte förutsättningarna i Rättegångsbalken 28:14 är för handen. De förutsättningarna är att en person är anhållen eller häktad. I alla andra fall är fotografering och filmning från polisen olaglig!

Se vidare artikel: När får du fota och filma och när får polisen:
http://www.payback.name/?p=16770

3. Protokollbegäran

Polisen har en absolut skyldighet att lämna ut protokoll rörande lagstöd och åtgärder vid begäran. Payback har tagit fram två olika standardiserade protokollbegäran att använda vid kontroller, kroppsvisitationer samt husrannsakan m.m. enligt polislagen och/eller rättegångsbalken. Enskild Protokollbegäran kan användas vid egen inlämning och begäran om protokoll. Kollektiv Protokollbegäran inklusive fullmakt används vid större anmälningar där avsikten är att Payback ska begära in protokoll för alla personer och därefter anmäla händelsen. Den sista varianten innehåller även en fullmakt som måste vara ifylld för att Payback ska kunna driva ärendet.

Se vidare artikel om Protokollbegäran: www.payback.name/?p=17686

Enskild Protokollbegäran:

Kollektiv Protokollbegäran inklusive fullmakt

Ovanstående artikel kommer att arkiveras under Lagboken för att alltid vara tillgänglig

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin