• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Till Polisen: Nu får det vara nog! Prioritera mord och skjutningar på öppen gata framför olaga bikerkontroller!

Till Polisen: Nu får det vara nog! Prioritera mord och skjutningar på öppen gata framför olaga bikerkontroller!

We´llstandtheground70mm.PDF

Regeringarna har bemött Payback med kalla handen!

Payback Sverige har via öppna brev och mejl fört diskussioner med både den nuvarande och den förra regeringen och föreslagit dialog kring polisens arbete men också att regeringen direkt via regleringsbrevet skulle styra om polisens prioriteringar och rikta det brottsbekämpande och brottsförebyggande arbetet mot grupper och brottstyper som forskning och fakta pekar ut som de angelägnaste områdena.

Regeringarna har dock bemött Payback med kalla handen och avvisande argument och istället fattat beslut om att öka antalet polisanställda samt tilldelade polisen större resurser. Åtgärder som direkt resulterade i ännu färre uppklarade brott. Fler poliser och mer resurser har närmast alltid visat sig misslyckat. Ett grundläggande problem löses helt enkelt inte med att tillföra mer pengar till en icke funktionell verksamhet.

Polisens merresurser har bara medfört utökad mc-bevakningen!

Polisen har med direkt blint hat istället använt de utökade resurserna till att ytterligare förfölja och trakassera bikers och bikerklubbar via kontroller, husrannsakningar, mer telefonavlyssning och utökad spanings- och underrättelseverksamhet. Polisen har noggrant undvikit att ta del av att faktiskt all oberoende forskning och fakta säger att mc-klubbarna inte är några kriminella organisationer och fortsatt att rikta merparten av sin verksamhet mot bikers istället för att ställa om arbetet för att på forskningsmässig grund, på effektivaste sätt bekämpa, verkliga, konkreta brott såsom dödskjutningarna i storstäderna.

Storstadssskjutningarna

I närmast varenda artikel som skrivs ikring skjutningarna i olika storstäder i Sverige smygs på något märkligt vis mc-klubbar och mc-kriget under 90-talet in. Detta till trots att det är helt andra falanger, sammanslutningar och nätverk som står för skjutningarna. MC-klubbar är inte en del av skjutningarna och ska därför också lämnas utanför all sådan nyhetsrapportering!

Polisen prioriterar olaga mc-kontroller framför att lösa mord och skjutningar på öppen gata!

Nu har det dock gått för långt. I Sveriges Radio går två poliser ut i en intervju och lägger skulden för att skjutningarna i Malmö-området inte klarats upp på mc-klubbarna! Detta är fullständigt horribelt och helt oacceptabelt! ”Alla” vet vilka grupper som står för skjutningarna i Malmö. Att polisens inkompetens eller ovilja att arbeta mot vissa grupper gör att polisen plockar fram mc-klubbarna ur skåpet för att ursäkta att de inte gör eller förmår göra sitt arbete är under all kritik!

Polisens arbete mot mc-klubbarna består av till stora delar av helt olagliga kontroller och husrann-sakningar i en omfattning som vare sig media eller allmänhet kan drömma om. Väljer polisen att hellre genomföra olaga kontroller mot bikers så är det Polisens eget val! Ett val som direkt bevisar att polisen prioriterar bikerkontroller framför att ta fast de som dödar och skjuter människor på öppen gata! Ett häpnadsväckande val!

Råd till polisen: Sluta skyll på mc-klubbar och börja jobba mot verklig kriminalitet!

Så till polisen: Sluta skylla ifrån er och skylla allt på mc-klubbar! Lägg upp ert arbete utefter forskningsmässiga grunder och rikta det mot brottstyper och olika nätverk som har som mål och idé att begå brott! Bli med andra ord en lärande organisation istället för en icke-lärande. Payback har lagt upp den samlade fakta- och forskningen kring ”bikerkriminalitet”. Det är bara att ta del av och sen göra nya prioriteringsval! Se: http://www.payback.name/?page_id=15465

Med andra ord: Gör jobbet och börja ta ansvar för era resultat och för er brottsbekämpande uppgift! Och framförallt – prioritera mord framför olagliga kontroller av bikers!

Referat från Sveriges Radios intervju med Polismästare Sinteus!

Vad är det då exakt som Payback är upprörda över? Jo, nedanstående uttalande från polisen:

Nya siffror som SVT Nyheter Skåne fått från polismyndigheterna visar att skjutningarna i Malmö ökat de senaste åren, då ingår alla typer av skjutvapen alltså även luftvapen. Samtidigt har Köpenhamn betydligt färre skottlossningar och ser en minskning.

Malmös polismästare Stefan Sinteus förklarar detta med att man har haft stora problem med kriminella mc-gäng, vilket den danska polisen arbetat med och fått lyckat resultat.

– Parallellt med detta har man haft en diskussion om förändrad lagstiftning, säger Stefan Sinteus.

Se: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/skane/fler-skjuts-ihjal-i-malmo-an-kopenhamn

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin