• Hemsida
  • >
  • yttrande över regeringsförslaget om kränkande fotografering
  • Lagrådet underkänner regeringens lagförslag om kränkande fotografering!

    Lagrådet avstyrker regeringens förslag om en ny lagstiftning riktad mot kränkande fotografering. Lagrådet skriver:  I den nu framlagda remissen lämnas förslag till en straffbestämmelse för vissa former av fotografering och annan bildupptagning. Däremot behandlas inte frågan om spridning av integritetskränkande bilder. Lagrådet anser att regeringen bör invänta Yttrandefrihetskomitténs betänkande över det generella skyddet för enskildas integritet och […]