• Vi accepterar inte! – En Biker Deklaration

    Vi accepterar inte – En Biker Deklaration! 1. Vi accepterar inte att bikerklubbar stoppas och att vid tillfället närvarande medlemmar utsätts för id-kontroll, kroppsvisitation och fordonsgenom-sökningar utan att vare sig lagstöd eller brottsmisstankar föreligger. 2. Vi accepterar inte att enskilda bikers eller klubbmedlemmar stoppas och utsätts för id-kontroll, kroppsvisitation och fordonsgenomsökningar utan att vare sig […]