• Fakta och Forskning kring begreppet Sergeant-at-arms!

    Bakgrund Nyligen har polisen samt vissa oseriösa tidningar i några artiklar uttryckt att titeln Sergeant-at-Arms inom bikervärlden innebär att personen är säkerhets- och vapenansvarig inom klubbarna. Då detta är en direkt felaktig beskrivning av begreppet vill vi här närmare förklara innebörden av Sergeant-at-Armsbeteckningen. Alla klubbar kanske inte har ålagt personen lika många ansvarsuppgifter eller fördelat […]