• Sagan om Sagoboksförfattaren och Kejsarens nya kläder!

    Religion och “kriminella bikerorganisationer! är båda trosuppfattningar som saknar evidens! Religion kan i princip definieras som en tro på något eller någon som ej kan bevisas. Det saknas helt enkelt vetenskapliga belägg, evidens, som kan stödja trosuppfattningen. De som vill tro på något kan sägas ersätta evidens med känslor. När det kommer till bikerkriminaliteten är det […]