• 1 000:e inlägget! Behövs Payback? Ja, klubbarna och Payback behöver varandra!

      1 000 inlägg på under tre år! Paybacks nuvarande hemsida startades upp den 23:e december 2010. Inlägget som går att läsa härunder är det 1 000:e inlägget på hemsidan från Payback Sverige vilket väl kan sägas vara ett mått på kontinuiteten, hängivelsen och Paybackarbetets omfattning för kulturen. 1000 inlägg under en tidsperiod av under […]