• Info: Reformerad polisutbildning + civilanställda kan få polisbefogenheter!

    Reformerad polisutbildning Polisen ska refomeras. Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att utveckla polisens grundutbildning. All grundutbildning ska fortsättningsvis bedrivas som uppdragsutbildning vid universitet eller högskola. Uppdraget vad gäller grundutbildningen ska genomföras skyndsamt och resultaten redovisas i en rapport till regeringen senast den 31 december 2013.