• Om Chopperförbud och Töntväst! Uppmaning till omedelbar handling!

          Agera nu – Imorgon är det försent!  Payback Sveriges ansvar är att bekämpa alla former av negativ särbehandling såsom trakasserier, förföljelser, masskontroller och övergrepp gentemot enskilda bikers eller bikerklubbar. Payback Sveriges uppgift är vidare att driva övergripande juridiska ärenden vars utgång har betydelse för flertalet inom bikerkulturen och ärenden där ett rättegångsutslag kan komma […]