• Om det allvarliga rättsläget kring kriminalisering av mc-klubbar i olika länder!

    Idag ska vi titta lite närmare kring rättsläget i olika länder kring bikers och bikerklubbars möjlighet att verka för att skapa medvetenhet om vad som riskerar ska hända i Sverige om vi slår oss till ro och inte hela tiden för kampen för bikers fri- och rättigheter. Maffiaparagraf För kuriositetens och jämförelsens skull, även om det inte har […]