• Info: Konsekvenserna av att EU-domstolen underkänt Datalagringsdirektivet!

       EU-domstolen olagligförklarar Datalagringsdirektivet! EU-domstolen underkände nyligen det så kallade Datalagringsdirektivet som inneburit en skyldighet för teleoperatörer att lagra abonnetuppgifter kring surfning samt information kring vem som mejlat vem, vem som har ringt vem och från vilken plats telefonsamtal påbörjats samt avslutas. Uppgifterna har skolat lagras i minst 6 månader och upp till 2 år. […]