• SÄPO:s beställningsjobb – en partsinlaga med syfte, utan värde! Här är den opartiska sanningen i siffror!

      Bakgrund Det finns en dold och mycket farlig agenda i Sverige som bygger på att snabbskriva rapporter för att understryka ett redan utsagt påstående. I förra veckan gick Thomas Möller till attack i media mot Kronofogdemyndigheten och Skatteverket efter att de uttalat sig om att sätta lagverk och föreningsfriheten ur spel med uttalande om […]
  • Newsmill publicerade Payback-artikel på Sveriges största debattsajt!

    Newsmill publicerade idag Paybacks artikel om bikerkulturens brödraskap på. Newsmill är Sveriges största debattsajt och därför ett viktigt verktyg för att nå ut med information till beslutsfattare, journalister, politiker, författare, samhällsdebattörer med flera. http://www.newsmill.se/artikel/2011/06/01/om-bikerkulturens-br-draskap
  • Om Bikerkulturens brödraskap

    Anmärkning I texten används systematiskt ordet brödraskap för att allt annat skulle upplevas för mycket då det skulle förutsätta flera olika benämningar varje gång ordet brödraskap skulle omnämnas. Det finns självklart även ett lika utvecklat systerskap i kvinnoklubbarna och ett syster-/brödraskap mellan medlemmarna i mixklubbarna. Det inre brödraskapet Bikerkulturen är dess brödraskap och brödraskapet som […]