• Lagar, förordningar och principer som styr polisverksamheten!

    Kunskap är makt! Och, vad är väl då viktigare än att känna till de lagar, förordningar och principer som polisen arbetar efter och är skyldiga att efterleva? Här nedan följer därför länkar till de viktigaste lagarna och förordningarna som reglerar polisens verksamhet. Polislagen 1984:387 http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/19840387.htm