• Fakta och Forskning kring begreppet Sergeant-at-arms!

    Bakgrund Nyligen har polisen samt vissa oseriösa tidningar i några artiklar uttryckt att titeln Sergeant-at-Arms inom bikervärlden innebär att personen är säkerhets- och vapenansvarig inom klubbarna. Då detta är en direkt felaktig beskrivning av begreppet vill vi här närmare förklara innebörden av Sergeant-at-Armsbeteckningen. Alla klubbar kanske inte har ålagt personen lika många ansvarsuppgifter eller fördelat […]
  • Fakta, nyanser och besinning kring Bastards MC:s Piteåetablering! Replik till Piteå-tidningen!

    Trinity MC, Piteå blev för en kort tid sedan en del i Bastards MC och bildade ett nytt chapter i Piteå. Ingen konstigt med det. Men nu försöker media, polis och Lasse Wierup i ohelig och sedvanlig allians att misstänkliggöra klubben utan någon som helst konkret anledning. Se: http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/senaste_nytt/artikel.aspx?ArticleId=7051378