• Slutredovisning från Hurricanes MC i beslagsärende m.m! En helt absurd och surrealistisk redogörelse!!

    http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_boras?title=tv4nyheterna_boras_09_33&videoid=2222883 nyheterna_boras?title=greps_av_misstag&videoid=2111832 Vi kommer här att presentera alla dom turer som varit kring, och framförallt efter att Boråspolisen gjorde ett tillslag i en grannlokal till vår lokal och till följd av det även ett tillslag i Hurricanes MC:s lokal. Döm själva hur polis och åklagare har hanterat våra skattemedel efter att ha läst nedanstående. Med […]