• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Slutredovisning från Hurricanes MC i beslagsärende m.m! En helt absurd och surrealistisk redogörelse!!

Slutredovisning från Hurricanes MC i beslagsärende m.m! En helt absurd och surrealistisk redogörelse!!

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_boras?title=tv4nyheterna_boras_09_33&videoid=2222883

nyheterna_boras?title=greps_av_misstag&videoid=2111832

Vi kommer här att presentera alla dom turer som varit kring, och framförallt efter att Boråspolisen gjorde ett tillslag i en grannlokal till vår lokal och till följd av det även ett tillslag i Hurricanes MC:s lokal.

Döm själva hur polis och åklagare har hanterat våra skattemedel efter att ha läst nedanstående.

Med vänlig hälsning/Hurricanes MC

Förteckning över anmälningar och rättegångar i ärendet

Här följer dom anmälningar som har skett mot olika myndigheter. Här finns även nummer till rättegångarna.

-JO-anmälan på hela tillslaget DNR 4366-2010

-JO-amälan för att man ger bort våra saker till fel person DNR4949-2011

-Beslagsrättegångar för att vårat gods är beslagtaget trors att ingen är misstänkt  B3460-10 till B3478-10

-Tingsrättsmål mot den mannen som i en grannlokal till oss köpte öl och cider B3504-10

-Hovrättsmål mot den mannen som i en grannlokal till oss köpte öl och cider B2066-11

– Stöldanmälningar till Internutredningen för ”stulen” öl och cider som försvann och beslagtogs av hovrätten på grund av misstag AM-20068-12

-Rikspolisstyrelsens skadestånd för uthälld sprit, som man slog ut av misstag och som skulle återlämnas till oss AD990-3339/12

-Anmälan till Riksåklagaren för grovt tjänstefel av åklagare som inte vet att man redan hävt det egentliga brottet, och inte kan hålla reda på vad som är vad eller i vilka lokaler beslagen har skett ÅM2012/4481

-JO-anmälan av åklagare och Hovrätt för grov försummelse i tjänst, där man tar våra saker i stället för det som man ska ta i grannlokalen men som man av misstag redan hävt DNR3591-2012

-Misshandel av klubbens president. Internutredningen inleder förundersökning AM-122360-10

-Skadeståndskrav till JK för att våran öl och cider har försvunnit under rättegångarna utan att någon är misstänkt för något eller varit inför rätta kommer nu att lämnas in.

Händelse:

I Juni 2010  gör polisen en razzia i ett privatägt garage, i samma hus som våran lokal, på grund av att en person där köper 50 backar öl och 20 backar cider. Lokalen hyrs av en privatperson och den hyrs sedan ut till 17 personer som har mc-platser där.

Polisen ser också då att det ligger en mc-klubb i samma hus och bryter sig in där.

Polisen går också in i ett företags lokaler som ligger granne med Hurricanes MC.

Klubbens president grips när han protesterar mot att man är inne i våran lokal utan att någon husransakningsorder visas. Vid omhändertagandet bryter polisen armen av honom. Tillslaget leds av Polis Henrik Wettervik och hans chef Niclas Svärd. Man griper också den person som köpte öl och cider i  garaget.

Båda personerna släpps efter 2 dagar. Under anhållandet bryter polisen också mot flera lagar i europakonventionen om mänskliga rättigheter, t ex meddelas brottsmisstankarna på tok försent, kudde och filt delas inte ut, mat serveras först efter 22 timmar! Dessa händelser ihop med några fler är inlämnat till europadomstolen av Payback med flera liknande fall, men tyvärr kommer det att dröja några år innan detta kommer upp i domstolen.

När polisen under förhören går igenom vad man tagit i våra lokaler så kan vi konstatera att pengar saknas från lilla kassaskåpet. Detta förhållande döljs av polis och åklagare. Pengarna kommer fram helt plötsligt efter hot om att stöldanmäla händelsen!?

Klubben lämnar in en JO- anmälan över samtliga lagar polisen brutit mot och polisanmälan om misshandel och tjänstefel görs till internutredningen.

I augusti 2010 lämnar åklagaren tillbaka allt beslagtaget gods från garagen plus det man tagit i ett privat hem, från den person som köpte öl och cider i granngaraget, till mc- lokalen.

Även dom 50 backar öl och 20 backar cider återlämnas som hela historien började med, och här börjar allt gå fullständigt snett.

I Oktober 2010 läggs alla misstankar mot klubben och klubbens president ner. Beslagtaget gods i klubblokalen återlämnas dock ej, detta trots att ingen i mc- klubben längre är misstänkt för något brott. Alltså har åklagaren hävt allt som fanns i garagen, men behåller i stället klubbens saker trots att det konstaterats att inget brott har begåtts och att ingen kommer att ställas inför rätta för detta!?

Åklagaren och polisen har härmed rört ihop allting i en sådan röra så att det aldrig, som fortsättningen kommer att visa, går att få någon rätsida på.

Polisen har alltså inte brytt sig om att ta reda på vems lokalerna är eller vad som har funnits i dom olika lokalerna. Åklagaren har också underlåtit sig att informera sig om var godset, som beslagtogs, har funnits och vem som äger lokalerna.

Åklagaren har ju nu återlämnat det som köptes av mannen i garaget, alltså den handling som var brottslig. Åklagaren behåller däremot andra människors öl och cider trots att de inte begått något brott. Det som behålls är enligt åklagaren kompensation för det som har beslagtagits men som i själva verket är det som han själv hävt.

I november 2010 åtalas mannen i garaget för att ha köpt öl och cider men som åklagaren i själva verket har hävt, utan att veta om att så är fallet. Tingsrätten säger att allt som finns i Hurricanes lokaler ska återlämnas men inte 50 backar öl och 20 backar cider. Det är bara det att dessa redan är återlämnade. Alltså kan inte heller tingsrätten hålla isär denna röra som har uppstått. Tingsrätten säger då att allt ska återlämnas till Hurricanes mc eftersom inget brott har skett där men att 50 backar öl och 20 backar cider ska förverkas. Det som tingsrätten säger ska förverkas är ju redan återlämnat och finns inte längre med i rättegången. Det framgår inte att så är fallet och vi har inte kunnat uttala oss i rättegången eftersom vi inte ingår i åtalet. Därmed tar man våra saker till förverkande i stället för det som redan är återlämnat.

I detta beslaget finns det dessutom svensk öl och cider som nu ska förverkas som smuggelgods.

Polis och åklagare har vägrat, trots begäran från oss, att skilja på svensk kontra tysk öl och cider.

Hurricanes MC tänker här anmäla tingsrätt och åklagare för grov underlåtelse i tjänst, men eftersom åklagaren överklagar den friande domen så avvaktar vi med detta.

Resterande gods som togs hos Hurricanes Mc såsom pengar och dylikt överklagas inte av åklagaren utan ska nu återlämnas till Hurricanes MC.

Eftersom man inte har någon koll som vi tidigare sagt så återlämnar man klubbens pengar och övriga saker till mannen i garaget, alltså ger man bort våra pengar och övriga saker till en  man som inte har gjort anspråk på dessa saker och inte heller är ägare av dem. Han blir så häpen när han hämtar detta så han tar emot det ändå och ger det till oss så klart.

När vi frågar chefen för åklagarämbetet Urban Svenkvist hur detta är möjligt så har han noll koll på vad som är vad eller vem som är ägare till vad. Lagen är här solklar. Beslagtaget gods ska återlämnas till samma ställe som det togs på, vilket man nu inte gör.

Vi JO anmäler nu även detta klavertramp, vilket inte resulterar i någon åtgärd från JO.

Detta är helt sanslöst, alltså kan man ge bort andras beslagtagna pengar till någon som inte gjort anspråk på dom eller har tillgång till lokalen, detta till trots att tingsrätten säger att det ska återlämnas till ägarna!

Inför hovrättegången begär vi återigen att åklagaren ska ta reda på vad som är vad i beslaget, att överhuvudtaget driva ett smugglingsmål med svensk köpt öl och cider utan att veta att så är fallet är inte bara korkat utan tyder också på total inkompetens. Åklagaren vägrar återigen att göra denna enkla kontroll. Vi ber nu ÅK- chefen Urban Svenkvist och polisen att göra denna kontroll man svarar oss att man inte tänker göra det.

Att polis och åklagare inte vill kontrollera det vi begär kan bara tolkas på det sätt att man inte har något intresse av vad som är rätt och fel. Man svarar oss också att vi kommer att få säga vårat i hovrätten. Hur skulle vi kunna det? Vi är inte misstänkta för något brott och är inte med i någon rättegång och har då inte heller rätt att uttala oss i någon rättegång.

Mannen som handlade i garagen ska nu upp i hovrätten, hans advokat har innan detta försökt även han att informera om alla felaktigheter som begåtts men utan resultat. Man verkar inte förstå eller tro att det är sant att det kan gå till på detta sätt.

I hovrätten är det en ny åklagare som inte heller han är medveten om att det målet handlar om redan är hävt för 1,5 år sedan och därmed nerlagt. Åklagaren driver då i hovrätten att Hurricanes saker är denna personens personliga saker.

Hovrättens dom blir då precis som tingsrättens dom att allt ska återlämnas till Hurricanes mc dock inte dom 50 backar öl och 20 backar cider som redan är återlämnade och som har köpts i en grannlokal.

Alltså så förstår inte heller hovrätten pga att åklagarna från början har rört ihop allting. Här begår både åklagare och hovrätt ytterligare grov försummelse i tjänst! Man tar öl och cider från en grannlokal till det som skulle beslagtas, eftersom det som hävts ej finns med i tingsrätten eller hovrätten så kan inte rätten hålla reda på vad som är vad. Vid det här laget har då åklagarna totalt tappat kontrollen på sina arbetsuppgifter.

Vi begär att polischef och åklagarchef ska lyssna på vad vi säger eftersom vi vill att man ska förstå vad man gjort för att kunna förbättra sitt arbete. Man vet inte och är heller inte intresserade av vilka fel deras organisationer har gjort trots att det är reglerat i regeringsdirektiv hur arbeten ska kvalitetssäkras. Man kan således inte heller utföra det förbättringsarbete som dom har skyldighet att göra enligt regeringsbrev. MAN VÄGRAR ATT SÄTTA SIG IN I PROBLEMATIKEN…

Hurricanes MC JO anmäler nu Hovrätten och 3st åklagare i Borås för grov försummelse i tjänst.

De anmäls för att på ett mycket klandervärdigt sätt hanterat fallet och att man har tagit 13 personers privata öl och cider i stället för det som man redan återlämnat. Dom anmäls här för grov försummelse i tjänst.

Eftersom man då tagit dessa 13 personers öl och cider utan rättegång mot dessa personer och dessutom från fel lokal så är det i lagens mening en stöld.

13 st stöldanmälningar lämnas nu in till internutredningen, internutredningen gör ett bra jobb i denna fråga. Man är till och med på plats i lokalerna och tittar och konstaterar också att lokalerna ligger skilda och att hela ärendet har mycket övrigt att önska. Att hitta någon enskild person i denna röra att fälla blir ju inte lätt som alla förstår och där slutar också denna anmälan.

Vi har inget att säga om detta utan kan ändå bara säga att vi fick en bra utredning och genomgång i fallet.

Den sprit som nu ska återlämnas enligt hovrätten slår nu polisen ut på grund av att man läst domen fel (eller är det så att man vill dölja att man har tagit svensk öl och cider som smuggelgods och vill då på detta sätt dölja detta misstag?).

Godset återlämnas ännu en gång till mannen som man återlämnade pengarna till och trots att hovrätten säger att det är Hurricanes Mc som ska ha spriten tillbaka och trots att den förra felaktiga utlämningen blev JO- anmäld. Han vägrar denna gången att ta emot godset.

Polisen ber oss nu komma in med skadeståndsbegäran för den uthällda spriten. Vi begär ersättning från länspolismästarens på ca 12 800 sek.  I den begärda summan ingår också resa till Tyskland för nyinköp.

Efter 4 månader så tröttnar vi på att vänta på våra pengar och efter ytterligare 2 st kontakter med länspolismästaren stab så lämnar vi ärendet till kronofogden för indrivning av polisens skuld till oss. Kronofogden lämnar delgivningen till polisen och några dagar senare har vi 10 000 på vårat konto.

Vi begär nu också i en skrivelse till Riksåklagare och till Rikspolisstyrelsen att vi vill att man granskar sina organisationers oerhört klantiga arbete. Vi kräver också ersättning för dom felaktigt beslagtagna 50 backar öl och 20 backar cider med 17 250 sek.

RÅ begär då in uppgifter från chefsåklagare Urban Svenqvist. Urban svarar RÅ med felaktigheter och hur ska han kunna göra annat när åklagarämbetet inte vet vad dom själva ställt till med.

RÅ avslår våran begäran på grund av Urbans svar. Vi begär då av RÅ att man ska kolla detta en gång till men får avslag på detta också. Alltså fattar RÅ sina beslut på felaktig information och här kommer vi inte längre. Man hänvisar nu till JK med vårat skadeståndskrav.

Svar från Rikspolisstyrelsen har vi ej fått.

Samtidigt som detta har skett har internutredningens förundersökning angående misshandeln mot klubbens president fortgått. Vi vill även här säga att internutredningen har gjort ett mycket bra arbete i detta fall. Utredningen är på 145 sidor men slutar med att inga poliser minns någonting av vad som hänt. De framställer det som om man nästan inte ens varit på platsen och så har alla 20 poliserna på plats tappat minnet. Eftersom vi har dåligt med vittnen som sett vem som gjorde det tvingas internutredningen att lägga ner denna misshandel.

Hur kunde det då bli så fruktansvärt fel?

Tillslaget leddes av polis Niclas Svärd som inte ens befann sig på platsen och av naturliga skäl därför inte heller hade kontroll på vad som hände, mer än på telefon.

Ansvaret var delegerat till polis Henrik Wettervik som vägrade att göra det mest enkla. Nämligen, att skilja på svensk och utländsk alkohol och framförallt att ta reda på i vilka lokaler polisen tog sakerna och vem som var ägare till lokalerna.

Detta resulterade då i en polisrapport som hade massor av övrigt att önska.

Åklagaren Mats Jansson underlät att besöka platsen och att sätta sig in i vilket som var vad. Detta resulterade i att svensk öl och cider fanns med i ett smugglingsmål och att man drev ett mål där godset redan var hävt av åklagaren själv utan att han visste att så var fallet.

Vi påpekar då dessa felaktigheter till chefen för åklagarämbetet Urban Svenkvist och polischefen.

Dessa vägrar ändå att kontrollera vad som är svensk kontra utländsk öl och cider. De vägrar också att titta över var godset är taget trots att man själv sitter på all information om vad som är vad och fortsätter att driva dessa felaktigheter hela vägen. Detta trots rots att ingen av oss är anklagad för något i våra lokaler eller något brott framkommit i våra lokaler. Vi är då inte heller misstänkta för något och kan i och med det inte heller uttala oss i tingsrätt eller hovrätt.

Slutsats:

Inget har blivit rätt, man har också vägrat att kontrollera dom mest enkla saker.

Resultat:
Ingen i Hurricanes mc misstänks för någonting mer än en enskild medlem som i en lokal som vi inte har något med att göra har köpt öl och cider där. Han frias i hovrätten för detta men döms för smuggling av sprit som han köpt under 15 års resor till Spanien med buss. Denna sprit hittade man i hans privata lokal och har således inget med våran klubb att göra.

Priset för detta med polisens sätt att räkna blir ca 4 miljoner för något som aldrig var ett brott och aldrig blev ett brott.

Att man under en sådan här utredning inte kan få rätt på en enda sak gör oss oerhört bekymrade hur det är ställt med polis och åklagares arbete.

De enda som har gjort ett arbete som är värdigt en rättsstat är internutredningen som har gjort ett seriöst arbete både när det gäller misshandel av vår dåvarande president och stölden av våra öl och cider (trots att det var en mc klubb), men arbetet har tyvärr inte lett till någon fällande dom.

Därmed har Hurricanes Mc medlemmar rånats på 50 backar öl och 20 backar cider av polis, åklagare och rättsväsendet.

Detta utan att någon har varit misstänkt för något eller att något brott har begåtts.

Detta har skett på grund av ett totalt ointresse om vad som faktiskt hänt av framförallt åklagare.

Härmed lägger vi detta bakom oss efter att ha gjort allt som står i våran makt att få upprättelse.

Med vänlig hälsning/Hurricanes MC

Tv inslagen om fallet:
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_boras?title=greps_av_misstag&videoid=2111832

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_boras?title=tv4nyheterna_boras_09_33&videoid=2222883

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_boras?title=mc-klubb_tar_polisen_till_kronofogden&videoid=2192194&utm_medium=sharing&utm_source=embed&utm_name=tv4play.se

Länkar till artiklar i ärendet:

Kronofogden driver in polisens skuld för Hurricanes MC:s räkning:
http://www.payback.name/?p=6498

Anmälan om armbrott mot Hurricanes president nedlagd:
http://www.payback.name/?p=4764

Rättsövergreppen motHurricanes MC fortsätter! JO-anmälan och kommentar!:
http://www.payback.name/?p=4088

Hurricanes MC får rätt i domstol:
http://www.payback.name/?p=1206

Polis bröt armen på Hurricanes MC:s president
http://www.payback.name/?p=304

Polisövergreppen mot Hurricanes MC – del 2:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisoevergreppen-mot-hurricanes-mc-del-2-570288

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin