• Payback Sverige – Upplägg, Metod och Syfte!

    Inför det nya medlemsåret publicerar vi en artikel omkring Paybacks tänk, upplägg, metod och idé. Payback – Upplägg, Metod och Syfte! Payback är en renodlad arbetsorganisation som arbetar för att göra skillnad för bikerkulturen: Payback Sverige är en officiell riksorganisation för bikers rättigheter med ansvaret att bekämpa alla former av negativ särbehandling såsom trakasserier, förföljelser, masskontroller och […]