• Om de nordiska västförbudens ursprung!

     Vi repriserar en artikel som klargör ursprunget till de nordiska västförbuden och som samtidigt visar att de argument som används idag för västförbudens berättigande inte är någonting annat än en produkt från en copycat polis som direkt kopierat de argument om framkallande av rädsla, oro m.m som dansk polis använde för 20 år sedan redan! […]
  • Från västförbud över klädförbud till förbud mot själva personerna bakom västarna!

    När det första kommunala västförbudet klubbades igenom menade många att det är inget att lägga energi på då bikers inte behöver gå med väst på krogen. Det må vara hur det vill med den saken. Det är ju i vilket fall som helst principen, valfriheten och särbehandlingen som kampen mot ett kläd- och västförbud handlar […]
  • I Historiens Backspegel– Del 1: Om västförbuden och den svenska copycatpolisen!

    För att få kännedom om samtidens olika företeelser krävs det ibland att man vänder blicken bakåt och ser på historien. Jag har valt ut ett antal korta texter från Jörn Jönke Nielsens bok ”Endnu ett liv” som behandlar västförbudens initiering och vilka argument och metoder som användes i Danmark under slutet av 80-talet och början […]