• Om Payback Sveriges syn på mc-relaterade konflikter!

    Payback Sverige har tillfrågats i mediala sammanhang rörande vår syn på olika mc-relaterade konflikter. Då det i såna sammanhang aldrig ges tillräckligt utrymme för att kunna ge rättvisande och fullödiga svar i ett väldigt komplext ämne så utnyttjar vi istället vår egen plattform, vår hemsida, för att utveckla ämnet och ge vår syn på saken […]