• Om bikers och varje människas okränkbara rättigheter! Del 1/2

    Om Ann Heberlein Ann Heberlein är teologie doktor och professor i Etik vid Lunds Universitet och har ett av vårt lands otvivelaktigt skarpaste intellekt varför hon också framträder flitigt i olika medier som samhällsdebattör. Heberlein har även bland annat skrivit boken Etik: Människa, Moral, Mening som behandlar allmänmänsklig moral.
  • Om Ann Heberlein, människovärdet och varje människas okränkbara rättigheter! Del 1/2

    Om Ann Heberlein Ann Heberlein är teologie doktor och professor i Etik vid Lunds Universitet och har en av vårt lands otvivelaktigt skarpaste hjärnor varför hon också framträder flitigt i olika medier som samhällsdebattör. Heberlein är aktuell med boken: Etik: Människa, Moral, Mening. Heberlein är också en flitig samhällsdebattör i många olika frågor och författare till en rad […]