• Information kring lagstöd för Polisens kroppsburna kameror

    Polisen kommer från december 2022 förse alla poliser i fält med kroppsburna kameror som de själva kan sätta på och stänga av efter behag. Frågan medborgarna osökt ställer sig är om det är lagligt vilket vi här ska granska utefter de olika juridiska aspekterna för att därefter sammanfatta legaliteten kring filmning med kroppsburna kameror. Lagstöd […]