• Hemsida
  • >
  • Justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU10
  • Riksdagen avslog motionerna om förbud mot kriminella gäng m.m!

    Payback Sverige medverkade i tre tv-sändningar i december 2012 rörande ett kriminaliseringsförbud mot föreningar. I samband med intervjuer lade vi även upp en mängd fakta kring tidigare utredningar, rapporter m.m. Information som såväl Justitieutskottet som Riksdagen tagit till sig och hänvisar till i nedanstående betänkande som låg till grund för riksdagsbeslutet. Sverigedemokraternas motion avslogs med […]