• Hemsida
  • >
  • julfest för vänner och bekanta
  • Miljonskadeståndskravet mot Polisen för julfestillslaget i läsbar text.

      Payback Sverige har för deltagarna i Punisher MC:s julfest 2011 för vänner och bekantas räkning krävt Rikspolisstyrelsen på ett skadestånd i miljonklassen. Då en hel del läsare missat att själva skadeståndsyrkandet var bilagt i den första skrivelsen publicerar vi skadeståndsyrkandet, förutom namnuppgifterna nedan. Beträffande skadeståndskrav med anledning av polisingripande I egenskap av ombud för […]