• Om Polisens olaga registreringar: Ett totalt förakt för lag och ordning!

    Vi ska idag genomgå olika avsnitt där Polismyndigheterna visat på dels en helt felaktig värdegrund men framförallt påvisat de helt saknar all form av respekt för rådande lagar och regler! 1. Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden konstaterade i ärendet kring olaga registrering av romer  att polisen brutit mot lagen i inte mindre än 7 olika avsnitt: