• Hemsida
  • >
  • hemliga tvångsmedel 2011
  • I 86 % av fallen är hemliga tvångsmedel värdelöst som brottsbekämpning!

    Tillstånden till hemlig avlyssning och övervakning ökade under 2011 med 65 procent. Regeringen anför dock att jämförelsen haltar då redovinsningsmetoden ändrats. Teleavlyssning och teleövervakning har tidigare redovisats som ett enda ärende även i de fall tillståndet avsett flera teleadresser. I redovisningen för 2011 registreras varje adress som ett tillstånd när det gäller samma person och […]