• Hemsida
  • >
  • grundlagsskyddad klädsel
  • Till Justitieministern: Lär dig lagen! MC-västar skyddas av grundlagen och kan ej begränsas av annan lag!

    Till Justitiedepartementet: Lär er svensk rättskällehierarki samt grundlagens och Europakonventionens ställning! Justitiedepartementet vill förbjuda användandet av väst och olika former av kläder i samband med rättsförhandlingar. Då Justitieministern och departementets sakkunniga och jurister tydligen inte äger någon som helst kunskap om svensk rättskällehierarki eller över domslut och Europakonventionens ställning såsom svensk lag vill vi härmed informera om […]