• Vad som gäller angående mc-klubbsfastigheter – lag och uttalanden samt skarp kritik mot SVT!

    Bakgrund Under söndagen publicerade SVT fyra olika artiklar om kommuners köp av fastigheter relaterade till mc-klubbar och nätverk. Artiklarna innehåller glidande formuleringar och oriktiga hänvisanden till den avskaffade Förköpslagen varför Payback beslutade att ge en utförligare och korrektare bild kring lagar och uttalanden kring kommuners köp av aktuella fastigheter. Aktuell Lagstiftning I nedanstående lagtexter redovisas […]
  • Allmän rättslära!

    För att kunna driva juridiska ärenden är det av störst vikt att känna till vilka lagar som gäller framför andra samt var man ska leta efter användbara fakta för att kunna bemöta motpartens argumentation. Nedanstående artikel, som även kommer att medfölja den kommande lagboken, behandlar just allmän rättslära. Allmän rättslära Det finns vissa grundläggande fakta inom […]