• Hemsida
  • >
  • förståeligt i det sammanhang och den kontext vi lever i
  • Om Payback Sveriges syn på mc-relaterade konflikter!

    Payback Sverige har tillfrågats i mediala sammanhang rörande vår syn på olika mc-relaterade konflikter. Då det i såna sammanhang aldrig ges tillräckligt utrymme för att kunna ge rättvisande och fullödiga svar i ett väldigt komplext ämne så utnyttjar vi istället vår egen plattform, vår hemsida, för att utveckla ämnet och ge vår syn på saken […]