• EU-kommissionen vill att medlemsstaterna upplöser och demonterar strukturer för ”organiserad brottslighet!

    EU-kommissionen vill att EU:s medlemsstater ska upplösa och demontera strukturer för organiserad brottslighet I Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM102 klargörs och publiceras EU:s strategi för att bekämpa organiserad brottslighet 2021-2025. Dokumentet behandlar EU-kommissionens kommande förslag och åtgärder som kommissionen uppmanar Europaparlamentet, rådet, medlemsstaterna och EU-byråer att vidta. På sidan 3 staplas de viktigaste punkterna upp: – Effektiva utredningar: upplösa […]
  • Chopperförbudet kommer att röstas om i april! Läs och agera!

    Fakta omkring chopperförbudet Efter att den svenska mc-tidningen Bike och flera internationella mc-tidningar skrivit om ett eventuellt kommande förslag om ett chopperförbud  och då SMC gick ut med kontrainformation om att så inte alls var fallet beslöt Payback att gå till botten med saken innan det var försent.