• Fritt fram att betala medlemsavgift till Payback Sverige för 2013!

    Då flera klubbar och enskilda personer inbetalt medlemsavgift och Premium-medlemskap för 2013 börjar vi nu istället att registrera alla inkommande avgifter såsom medlemsbetalning för 2013. Det innebär att det nu är fritt fram att betala medlemsavgift för 2013!
  • Hur man som klubb eller enskild person stödjer Payback Sveriges verksamhet!

    Enskilda personer Både enskilda bikers och bikerklubbar frågar ofta vad de kan göra för att hjälpa Payback Sverige. Som enskild person är det enklaste du kan göra att betala in medlemsavgiften och prata med dina vänenr och bekanta att även de betalar in och stödjer verksamheten. Enskilt medlemsskap kostar 200 kr/person och år. Bankgiro: 803-9851. […]
  • Uppmaning till medlemskap och information om arbetsveckan som gått!

    Payback har under veckan hjälpt en enskild biker med föreningstillhörighet att få tillbaka arbetet efter avsked på grund av föreningstillhörighet. Vi har även avslutat  Namninsamlingen mot västförbud på offentlig lokal och restaurang/pub. Namninsamlingen har därefter tillsammans med en informationsskrivelse om det rättsliga läget kring västförbud skickat materialet till samtliga riksdagspartier såsom underlag inför den kommande […]