• Analys över Paybacks Fakta- och Forskningssammanställning

    Vid vägs ände – Artikelseriens avslutning! Så har vi då kommit till vägs ände. Ett 70-taö olika artiklar har publicerats av Payback Sverige under temat ”Kriminella MC-Gäng??”. Artiklarna har tagit fakta, forskning och experter till hjälp alternativt utrett vad som sagts och/eller fastlagts i olika utredningar. Tagna en och en av artiklarna kan de självklart enkelt […]