• Är du biker får du inte sitta i distriktsstyrelsen för Sverigedemokraterna!

    Detta inlägg ska inte misstolkas för att utgöra ett partipolitiskt inlägg. Payback Sverige är och förblir partipolitiskt obundet. Känner någon till liknande negativa särbehandlingar inom andra politiska partier eller fackföreningar m.m. utefter bikertillhörighet, så publicerar Payback självklart även dessa vittnesmål. För det är inte vilka som utövar negativ särbehandling som är det viktiga utan att vi bemöter […]
  • Vittnesmål 70: Är du biker får du inte jobba för Sverigedemokraterna!

    Är du biker kan du inte jobba för Sverigedemokraterna! Ja, att tillhöra ett politisk parti som SD och ha ett mc-intresse kan man tycka inte ska vara några problem att ha, men det visade sig i mitt fall att det var så. Jag fick förfrågan förra året 2014 av flera stycken om jag ville ställa […]