• Hemsida
  • >
  • diskriminering och trakassera
  • Genmäle till media kring artiklarna om det stora JK-ärendet!

    Payback Sverige har i samarbete med 4 mc-klubbar anmält Polisen för systematisk och strukturell trakasseri och diskriminering utefter Europakonventionen De etiska reglerna för media kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling. Artikeln vi begärt genmäle kring ger en partisk, felaktig, demoniserande och ofullständig bild kring den anmälan som Payback gjort för 4 mc-klubbar. Media använder sig av […]