Genmäle till media kring artiklarna om det stora JK-ärendet!

Payback Sverige har i samarbete med 4 mc-klubbar anmält Polisen för systematisk och strukturell trakasseri och diskriminering utefter Europakonventionen

De etiska reglerna för media kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling. Artikeln vi begärt genmäle kring ger en partisk, felaktig, demoniserande och ofullständig bild kring den anmälan som Payback gjort för 4 mc-klubbar.

Media använder sig av begreppen mc-gäng och den kriminella sfären samt blandar varje gång in Hells Angels MC utan att de är inblandade i ärendet vilket gör det högst osakligt och oseriöst i sammanhanget att ens nämna mc-klubben. För det andra finns det inga mc-gäng. MC-klubbar är strukturerade och har stadgar och styrelse samt en fast organisation. Gäng å andra sidan är löst sammansatta och saknar stadga och styrelse. Det är en stor skillnad och kan ej sammanblandas.

Den samlade forskningen, inklusive den statligt oberoende institutionen Brottsförebyggande Rådet samt Statens Offentliga Utredningar har i ett flertal rapporter och utredningar konstaterat att det finns inga kriminella mc-klubbar och att brotten inom miljön begås av enskilda medlemmar tillsammans med personer utanför miljön och att klubben vare sig planerat eller beslutat om handlingarna och heller aldrig får del av brottsutbytet. Även hela den samlade, oberoende forskningen kring bikerklubbarnas status har samfällt fastslagit att mc-klubbarna inte är några kriminella organisationer. Ett faktum som media, polis och politiker effektivt förtigit för den breda allmänheten.

Vi vill också påpeka att självklart har Payback Sverige ”kopplingar” till Hells Angels MC då de flesta avdelningar är medlemmar i Payback. Kopplingen till Hells Angels MC är dock inte annorlunda än de kopplingar vi har till alla de övriga 165 ryggmärkesklubbar som är medlemmar i Payback. Payback såväl som Hells Angels MC ingår som självklara delar i en kultur där alla umgås med alla! Det kallas brödraskap!

Anmälan i fråga sker avser systematisk och strukturell trakassering och diskriminering enligt Europakonventionen. Vi använder oss av lagstöd i Europakonventionen då vi tidigare vunnit en hel rad JO-ärenden med svensk lag som stöd där JO utdelat kritik mot Polisen. Polisen har dock totalt struntat i kritiken och fortsatt att trakassera och diskriminera bikers som om ingenting har hänt. Därefter bytte vi strategi och arbetar nu med Europakonventionen samt andra internationella konventioner varvid vi kräver skadestånd från JK. Hittills har JK fastslagit i inte mindre än fyra ärenden att Polisen handlat i strid med såväl Europakonventionen för mänskliga rättigheter, artikel 8 om rätten till privatliv som mot Europadomstolens dom i Gillan och Quinton mot Storbritannien. I ytterligare två fall har Polisen medgivit att de handlat i strid med såväl konventionen som domstolsdomen och flera fall till är under utredning. Vi finner det häpnadsväckande att media inte en gång har nämnt dessa fall där Polisen bryter mot mänskliga rättigheter och en Europadomstolsdom. Sverige har som nation förbundit sig att följa såväl konventionen som Europadomstolens domslut samt att vidta åtgärder för att skydda medborgarna mot inskränkningar av de fri- och rättigheter som garanteras av konventionen. Likväl har ännu ingenting hänt!???

Media har som uppgift att informera kring nyheter och olika företeelser. Medias dock viktigaste uppgift är att granska makten. Ett förhållande som gravt översetts med när det gäller övergrepp från i första hand polisen mot bikers. Nu föreligger ännu en gång en möjlighet för media att granska och utreda om de sakförhållandena som kommer fram i aktuell anmälan är korrekta, varför ingenting händer när polisen gång på gång fastslagits med att bryta mot mänskliga rättigheter, och för Sverige som nation, internationella förpliktelser samt om all forskning kring bikers verkligen har fel och endast polisen har rätt. Vågar ni anta den utmaningen och fullgöra er ursprungsuppgift att granska makten?

Aktuella länkar

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/mc-gang-vill-ha-skadestand-efter-polisingripanden

https://www.expressen.se/gt/mc-gang-kopplade-till-hells-angels-kraver-skadestand/

https://www.bt.se/boras/hells-angels-knuten-borasklubb-kraver-skadestand-av-polisen-79748a9e?fbclid=IwAR3979cgZxCeEGdzOe8htKOIdpd-k3r8DSzL-Q85LaGV_jqhLLjRdqu43vM

Länk till artikel om skadeståndsyrkandet till JK

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin