• Hemsida
  • >
  • deltagande i och stöd för föreningar.
  • Klubbmedlem = Brottsling? Ett äldre inlägg i dagens debatt kring kriminalisering!

    I ett annat sammanhang skrev undertecknad nedanstående artikel år 2000 som publicerades i Scanbike. Att allting går igen och kommer tillbaka kan lätt konstateras vid genomläsning av denna artikel då den avsåg just ett förslag kriminaliserande av deltagande i eller stöd till föreningar: Klubbmedlem = Brottsling?                                   Scanbike nr 3/2000 Ja, detta kan mycket väl bli […]