• Myndigheterna ljuger och förvanskar sanningen! Del 2/3

    Polisen ljuger om framgångar mot gäng för att bibehålla resurser Polisen ljuger avsiktligt för att få satsningen mot organiserad brottslighet att framstå som en framgång när den i själva verket är ett komplett fiasko. Under senaste åren har polisen två gånger gått ut och påstått att deras arbete lett till att olika grupperingar slåtts ut. Första gången […]
  • Återupprätta journalistiken eller överlåt den till apformerna i Big Brother!

    Återupprätta journalistiken eller överlåt den till apformerna i Big Brother En mycket allvarlig företeelse i ett samhälle är när ett lands journalister oförändrat och okritiskt återger myndigheternas uppgifter utan att vare sig kontrollera fakta, begära bevis för påståendena eller försöka ta reda på korrekta uppgifter. På sistone har svensk massmedia i en rad olika ärenden […]