Återupprätta journalistiken eller överlåt den till apformerna i Big Brother!

Återupprätta journalistiken eller överlåt den till apformerna i Big Brother

En mycket allvarlig företeelse i ett samhälle är när ett lands journalister oförändrat och okritiskt återger myndigheternas uppgifter utan att vare sig kontrollera fakta, begära bevis för påståendena eller försöka ta reda på korrekta uppgifter.

På sistone har svensk massmedia i en rad olika ärenden bara återgett polisens uppgifter när det gäller olika mc-klubbars verksamhet utan att ställa några former av kritiska frågor till polismyndigheterna och än mindre begära faktaunderlag för påståendena. Detta är inte journalistik! Det är bara en billig form av avskrift av en ljudupptagning som lika bra kan utföras av en skrivkunnig åttaåring. Är det så journalistiken ska se ut framöver så kan ju lika bra journalistutbildningen läggas ner och journalistiken framöver överlåtas åt de olika apformer som uppvisas i produktioner som Big Brother m.fl.

Råd till massmedia

Då de många artiklarna jag åsyftar inte består av några som helst fakta- eller källhänvisningar och vi så många gånger förr bemött och bevisat oriktigheten i dessa former av påståenden kring mc-klubbsverksamheterna lämnar vi dem här därhän. Vi vill bara uppmana sveriges massmedia att återigen börja jobba journalistiskt. Begär fakta från polisen, ställ kritiska frågor när polisen inte hänvisar till direkta fakta (det vill säga alltid!) och undersök och gräv fram den riktiga bilden samt ställ frågor till motparterna i varje enskilt fall.

Black Cobra är inte och har aldrig varit en del av bikerkulturen

Ett enda dagsaktuellt fall vill vi dock bemöta såsom exempel på riktigt dålig journalistik då fallet dessutom berör landets tv-journalistik. I olika tv-kanaler under gårdagen återgavs att mc-gänget Black Cobra lägger ner verksamheten i Skåne!???  Två grova fel här som inte får förekomma i Tv-sändningar och som med väldigt enkel faktainhämtning hade kunnat förebyggas.

1. I bikervärlden finns inga gäng. Bara MC- eller bikerklubbar! Gäng är löst sammansatta nätverk utan motorcyklar och utan någon högre form av struktur eller organisation. Ordet klubb innehåller dessutom bara en bokstav mer än gäng varför det framöver inte borde förorsaka något större merjobb att skriva rätt redan från början.

2. På alla gängs, organisationers, föreningars, klubbars med fleras loggor förekommer i de flesta fall en bild och ett namn. Förekommer ordet mc infällt i loggan är det fråga om en klubb med mc-tillhörighet annars har föreningen eller gänget ingen som helst anknytning till mc- eller bikervärlden! Svårare än så är det inte!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin