• Payback Sverige startar Sponsorgrupp!

    Payback Sverige inför nu ett nytt verktyg i avsikt att skapa ekonomiska förutsättningar för den fortsatta verksamheten riktad mot all form av negativ särbehandling av bikerkulturen. Vi låter Payback Sveriges ordinarie medarbetare, Anna Hylander berätta:  Jag fick i uppdrag av Payback Sverige att skapa en grupp som arbetar med supporters/sponsorer. Ideén var att vi skulle […]
  • Sanningen om villkoren gällande remissinstanser – Direkt från Regeringen!

    “Det finns inga speciella krav för hur man blir remissinstans” Det har alltför länge florerat rykten och felaktiga fakta kring villkoren för organisationer att bli upptagna såsom remissinstans för kommande lagförslag varför Payback Sverige nu valt att gå till botten med saken och plockat fram fakta i saken direkt från källan, Regeringen.