• Juridiken Omkring Serveringstillstånd!

    I samarbete med en Svensk bikerklubb, och utefter att två skilda jurister dels nedtecknat förhållningsregler och dels som konsult nagelfarit reglerna, följer här nedan en sammanställning över juristernas syn på hur man kan anordna en bikerfest utan serveringstillstånd. Observera dock att de nedanstående reglerna och förhållningsorderna är juristernas tolkning av en lag där rättspraxis på […]