• Polisen hänvisar till en definition över organiserad brottslighet som regeringen avvisat! Del 2/2

  Vi ska i denna artikel gå igenom vad Advokatsamfundet och Regeringen uttalat respektive fastslagit i frågan rörande en legaldefinition över vad som är en “kriminell organisation”. Samtidigt får vi också svar på om det är korrekt av Polisen att hänvisa till EU:s defintion över organiserad brottslighet vid insatser mot mc-klubbar.
 • ”Kriminella MC-Gäng”?? – Polisen hänvisar olagligt till en definition över organiserad brottslighet som regeringen avvisat! Del 5

  Vi ska i denna artikel gå igenom vad Advokatsamfundet och Regeringen uttalat respektive fastslagit i frågan rörande en legaldefintion över vad som är en “kriminell organisation”. Samtidigt får vi också svar på om det är korrekt av Polisen att hänvisa till EU:s defintion över organiserad brottslighet vid insatser mot mc-klubbar. Sveriges Advokatsamfunds remissvar, Ju2008/499/L5 över […]
 • Polisen hänvisar olagligt till en definition över organiserad brottslighet som regeringen avvisat! Del 5

  Vi ska i denna artikel gå igenom vad Advokatsamfundet och Regeringen uttalat respektive fastslagit i frågan rörande en legaldefintion över vad som är en ”kriminell organisation”. Samtidigt får vi också svar på om det är korrekt av Polisen att hänvisa till EU:s defintion över organiserad brottslighet vid insatser mot mc-klubbar. Sveriges Advokatsamfunds remissvar, Ju2008/499/L5 över […]
 • Rättssäkerheten och inte föreningsfriheten stoppar förbud mot mc-klubbar i Sverige!

    På given signal börjar tidningarna skriva samma sak!??? När ett antal tidningar vid en given tidpunkt börjar skriva samma sak förstår man att direktiv kommit uppifrån (läs:polisen) om en ny medial strategi. Och det faktum att media och polis har ett alltför incestuöst samarbete när det gäller mc-klubbar ämnar vi bevisa under hösten: http://www.payback.name/?p=11037 […]
 • Till media att betänka: Om medias ansvar vid nyhetsrapportering kring bikerkulturen!

  Under den senaste tiden framträder återigen olika aktörer i media och uttalar sig om ”kriminella mc-gäng”. Låt mig därför starkt understryka tre basala fakta i ärendet. 1. Legaldefintion av kriminella organisationer Sverige har ingen legaldefinition av vad som utgör en kriminell organisation. Trots Rikspolisstyrelsens och Kriminalpolisens önskemål om införandet av ett sådant juridiskt verktyg och begrepp […]
 • Det finns inga kriminella mc-gäng! Del 1

  Hur i fridens namn ska jag kunna bevisa att den inte finns? Väntar ni er att jag ska söka reda på alla småstenar i världen och testa dem? Man skulle ju kunna påstå att vad som helst är verkligt, om den enda grunden för att tro på det är att ingen har bevisat att det […]
 • Gratis advokatkonsultation!

  En av Paybacks uppgifter är att förmedla tips om juridiska tjänster samt ge direkta juridiska tips. Dagens tips handlar om möjligheten att få gratis juridisk konsultation under 15 minuter på vissa orter i Sverige. Längst ned i inlägget återfinns en länk till de platser där juridisk rådgivning kan fås.